Reviews
Movies by Country
Hong Kong

Curse of the Zombi (1989)
Loves of the Living Dead (1986)
Ngau Wan Gong Tau (1976)
Sang Dut Sau Shut (1998) 1 brain1 brain1 brainhalf brain
Shaolin Vs. Evil Dead (2004) 1 brain1 brainhalf brain
Shen Hua Te Jing Zhi Sang Shi Ren Wu (2000)
Wu Long Tian Shi Zhao Ji Gui (1982) 1 brain1 brainhalf brain
Yin Ji (1982)
Zombie vs. Ninja (1987)